Trump pretèn legalitzar la discriminació homòfoba

(Desplazar hacia abajo para leer versión en español)

Al nou president dels Estats Units, Donald Trump, li ha faltat temps per posar en marxa la seva agenda reaccionària. Poc d’una setmana després de ser escollit president, ja ha anunciat que donarà suport a l’anomenada First Amendment Defence Act, una llei que, directament, permetrà que la discriminació contra persones LGBT sigui legal als EEUU. La llei va ser admesa a tràmit l’any passat al Congrès i Senat nord-americans, on actualment hi ha majoria absoluta del partit de Trump. El nou president ja ha anunciat que donarà suport a aquesta llei un cop estigui aprovada. El que farà aquesta llei, bàsicament, és legalitzar el tracte discriminatori basat en l’orientació sexual o identitat de gènere, sempre i quan la persona que discrimini al·legui que ho fa per raons religioses.

La First Amendment Defence Act suposarà un greu retrocés en la història dels drets civils als EUA al prohibir que el Govern federal “emprengui accions contra una persona en base a que aquesta cregui o actuï en concordança amb una creença religiosa o moral segons la qual el matrimoni hauria de ser tan sols la unió entre un home i una dona, o que les relacions sexuals tan sols s’haurien de permetre dins l’esmentat matrimoni.” L’efecte pràctic d’això? Que el Govern no pugui fer absolutament res davant la discriminació contra el col·lectiu LGBT que tingui lloc en qualsevol dels sectors públics del poder federal nord-americà: des de la contractació de treballadors públics fins a la sanitat, sempre i quan la persona que discrimina ho faci per motius religiosos. Segons apunta el director de la American Civil Liberties Union, aquesta llei donarà poder a funcionaris federals, per exemple, per a denegar l’accés a un refugi per a indigents o a un programa de desintoxicació de drogues pel simple fet que qui la demana és homosexual; o permetrà al personal d’Hisenda denegar beneficis fiscals o de Seguretat Social a matrimonis del mateix sexe, mentre segueix atorgant els mateixos beneficis a matrimonis heterosexuals. I el col·lectiu LGBT no en serà la única víctima: la llei també permetrà denegar l’accés a l’habitatge a mares solteres, o seguir subvencionant universitats públiques que acomiaden a una professora per quedar-se embarassada sense estar casada, entre altres. Tot això ha provocat el rebuig de nombroses associacions nord-americanes pro drets civils.

En canvi, diverses organitzacions obertament homòfobes com la Family Research Council, la American Family Association o Liberty Counsel porten temps fent campanya a favor de l’esmentada llei. Segons Trump i el seu equip, la nova legislació protegirà la llibertat religiosa dels nord-americans, la qual afirmen que s’havia posat en perill per “jutges activistes” (en clara referència a l’aprovació del matrimoni igualitari per part del Tribunal Suprem dels EUA) i per “Presidents que no tenen en compte la Constitució”, en una acusació directa a l’ex-president Barack Obama.

Precisament, l’aprovació d’aquesta llei suposarà la derogació de les lleis anti-discriminació de l’administració Obama, les quals prohibien, entre altres, la discriminació basada en la orientació sexual o la identitat de gènere per part del Govern federal. Abans d’aquesta reforma, només estava prohibit el tracte discriminatori per raó de raça, religió, sexe, edat o discapacitat. Tot i que la reforma d’Obama no oferia protecció a la comunitat LGBT en l’àmbit privat, sí que afegia a la llei existent una prohibició, en l’àmbit públic, de discriminar a persones LGBT en pràctiques laborals com la contractació, l’acomiadament, el salari o la promoció. D’aquesta manera, tal i com afirmava l’ex-Secretari de Treball nord-americà Tom Pérez, s’assegurava que els treballadors públics eren valorats per la qualitat del seu treball, i no per ser com són o estimar a qui estimen. Aquest important avanç, però, sembla que passarà a la història amb l’arribada al poder del president Trump.

Sens dubte s’acosten temps foscos per al col·lectiu LGBT nord-americà. I per les dones nord-americanes. I pels immigrants, pels refugiats… L’arribada de Trump al poder és tan sols un símptoma més de l’onada regressiva i lliberticida que està sorgint en el món occidental, i que juntament amb el Brexit, l’escalada de l’extrema dreta a Europa i l’augment de les desigualtats econòmiques i socials, posen en perill ja no només els drets del col·lectiu LGBT, sinó tots els avenços en drets humans que s’han aconseguit en les últimes dècades. La bona notícia és que precisament aquesta ofensiva directa contra els drets i llibertats pot servir com a revulsiu per a que l’activisme i els moviments socials prenguin força i s’erigeixin com a únic contrapoder capaç de fer front a tots aquests atacs i reconquerir el terreny perdut.


ESP:

Trump pretende legalizar la discriminación homófoba

Al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha faltado tiempo para poner en marcha su agenda reaccionaria. Poco de una semana después de ser elegido presidente, ya ha anunciado que apoyará la llamada First Amendment Defence Act, una ley que, directamente, permitirá que la discriminación contra personas LGBT sea legal en los EEUU. La ley fue admitida a trámite el pasado año al Congreso y Senado estadounidenses, donde actualmente hay mayoría absoluta del partido de Trump. El nuevo presidente ya ha anunciado que apoyará esta ley una vez esté aprobada. Lo que hará esta ley, básicamente, es legalizar el trato discriminatorio basado en la orientación sexual o identidad de género, siempre y cuando la persona que discrimine alegue que lo hace por razones religiosas.

La First Amendment Defence Act supondrá un grave retroceso en la historia de los derechos civiles en EEUU al prohibir que el Gobierno federal “emprenda acciones contra una persona en base a que ésta crea o actúe en concordancia con una creencia religiosa o moral según la cual el matrimonio debería ser tan sólo la unión entre un hombre y una mujer, o que las relaciones sexuales sólo deberían permitir dentro de dicho matrimonio.” ¿El efecto práctico de esto? Que el Gobierno no pueda hacer absolutamente nada ante la discriminación contra el colectivo LGBT que tenga lugar en cualquiera de los sectores públicos del poder federal estadounidense: desde la contratación de trabajadores públicos hasta la sanidad, siempre y cuando la persona que discrimina lo haga por motivos religiosos. Según apunta el director de la American Civil Liberties Union, esta ley dará poder a funcionarios federales, por ejemplo, para denegar el acceso a un refugio para indigentes o a un programa de desintoxicación de drogas por el simple hecho de que quien la pide es homosexual; o permitirá al personal de Hacienda denegar beneficios fiscales o de Seguridad Social a matrimonios del mismo sexo, mientras sigue otorgando los mismos beneficios a matrimonios heterosexuales. Y el colectivo LGBT no será la única víctima: la ley también permitirá denegar el acceso a la vivienda a madres solteras, o seguir subvencionando universidades públicas que despiden a una profesora por quedarse embarazada sin estar casada, entre otras. Todo esto ha provocado el rechazo de numerosas asociaciones norteamericanas pro derechos civiles.

En cambio, varias organizaciones abiertamente homófobas como la Family Research Council, la American Family Association o Liberty Counsel llevan tiempo haciendo campaña a favor de la citada ley. Según Trump y su equipo, la nueva legislación protegerá la libertad religiosa de los estadounidenses, lo afirman que se había puesto en peligro por “jueces activistas” (en clara referencia a la aprobación del matrimonio igualitario por parte del Tribunal Supremo de los EE.UU.) y por “Presidentes que no tienen en cuenta la Constitución”, en una acusación directa al ex-presidente Barack Obama.

Precisamente, la aprobación de esta ley supondrá la derogación de las leyes anti-discriminación de la administración Obama, las cuales prohibían, entre otras, la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género por parte del Gobierno federal. Antes de esta reforma, sólo estaba prohibido el trato discriminatorio por razón de raza, religión, sexo, edad o discapacidad. Aunque la reforma de Obama no ofrecía protección a la comunidad LGBT en el ámbito privado, sí añadía a la ley existente una prohibición, en el ámbito público, de discriminar a personas LGBT en prácticas laborales como la contratación, el despido, el salario o la promoción. De este modo, tal y como afirmaba el ex-Secretario de Trabajo estadounidense Tom Pérez, se aseguraba que los trabajadores públicos eran valorados por la calidad de su trabajo, y no por ser como son o amar a quien aman. Este importante avance, sin embargo, parece que pasará a la historia con la llegada al poder del presidente Trump.

Sin duda se acercan tiempos oscuros para el colectivo LGBT estadounidense. Y para las mujeres estadounidenses. Y para los inmigrantes, los refugiados … La llegada de Trump en el poder es sólo un síntoma más de la ola regresiva y liberticida que está surgiendo en el mundo occidental, y que junto con el Brexit, la escalada de la extrema derecha en Europa y el aumento de las desigualdades económicas y sociales, ponen en peligro ya no sólo los derechos del colectivo LGBT, sino todos los avances en derechos humanos que se han logrado en las últimas décadas. La buena noticia es que precisamente esta ofensiva directa contra los derechos y libertades puede servir como revulsivo para que el activismo y los movimientos sociales tomen fuerza y se erijan como único contrapoder capaz de hacer frente a todos estos ataques y reconquistar el terreno perdido.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s