El cas ‘Aturem el Parlament’ arriba a Europa

(Desplazar hacia abajo para leer versión en español)

Una nova demanda contra Espanya arriba al Tribunal Europeu de Drets Humans. Aquesta vegada, el cas que s’ha portat a Estrasburg és el dels fets coneguts com a “Aturem el Parlament”, succeïts el juny del 2011.  Més o menys tothom recorda aquell dia en que, en el context del moviment dels indignats, els telenotícies parlaven d’una protesta ciutadana que pretenia impedir el pas dels diputats que es dirigien al Parlament de Catalunya, on aquell dia s’hi havien de votar uns pressupostos que incloïen nombroses retallades en matèria de drets socials. Ens vénen al cap les imatges – un tant pel·liculeres –  d’Artur Mas i Núria de Gispert arribant en helicòpter a l’hemicicle, de la pintada a la jaqueta de Montserrat Tura, les consignes “no ens representen” i els insults i increpacions diverses als diputats i diputades. El resultat: 22 manifestants imputats. D’aquests, 20 van ser formalment acusats i portats a judici.

L’acusació – portada a terme per la Fiscalia, la Generalitat i el Parlament de Catalunya i el sindicat ultra Manos Limpias – demanava que es condemnés als acusats per un delicte contra les institucions de l’Estat per a fer servir la “força, violència, intimidació o amenaça greu” per coartar la llibertat dels diputats (article 498 del Codi Penal). El judici pels fets del Parlament va tenir lloc ni més ni menys que a l’Audiència Nacional, donat aquest és l’òrgan encarregat de jutjar aquesta mena de delictes. No obstant, i contra tot pronòstic, l’Audiència va absoldre dinou dels vint acusats, condemnant només a un d’ells a quatre dies de localització permanent per pintar la jaqueta d’una diputada. En la sentència, els magistrats exposaven que, si bé s’havien produït altercats durant la protesta, no hi havia suficients proves que incriminessin als acusats individualment, de manera que no es podia acreditar que haguessin participat en les accions suposadament violentes.

No obstant, l’element clau de la sentència va ser l’afirmació de que els fets del Parlament van constituir un exercici legítim del dret de reunió o manifestació, el qual es troba reconegut per l’article 21 de la Constitució espanyola, així com en tractats internacionals de drets humans. Així, els magistrats consideraven que “Quan les vies d’expressió i d’accés a l’espai públic estan controlades per mitjans de comunicació privats, quan sectors de la societat tenen una gran dificultat per fer-se sentir o per intervenir en el debat polític i social, resulta obligat admetre cert excés en l’exercici de les llibertats d’expressió o manifestació si es vol dotar d’un mínim d’eficàcia la protesta i la crítica, com a mecanismes d’imprescindible contrapès en una democràcia que se sustenta sobre el pluralisme, valor essencial, i que promou la lliure igualtat de les persones i grups perquè els drets siguin reals i efectius”. Els magistrats temien que una condemna als manifestants portaria implícit un “missatge de desincentivació de la participació democràtica directa dels ciutadans en l’exercici de la crítica política”. Una sentència absolutament exemplar en la protecció de la llibertat d’expressió.

L’alegria, però, va durar poc. Totes les acusacions – Fiscalia, Generalitat, Parlament de Catalunya i Manos Limpias – van recórrer la sentència al Tribunal Suprem. La decisió del Parlament català d’unir-se al recurs va ser presa amb els vots favorables de CiU, PSC, PP i C’s, amb l’abstenció d’ERC i els vots en contra d’ICV-EUiA i la CUP. Nou mesos després, el Tribunal Suprem donava la raó a les acusacions i condemnava a vuit dels manifestants – que inicialment havien estat absolts –  a la pena de 3 anys de presó. Un d’ells, condemnat per pintar una jaqueta a Montserrat Tura, va veure com la seva pena inicial de quatre dies de localització s’elevava, ni més ni menys, a tres anys entre reixes.

Sense ni tan sols repetir el judici per escoltar als acusats, el Suprem van considerar que aquests s’havien excedit en l’exercici del seu dret a la llibertat d’expressió i que havien comès un delicte contra les institucions de l’Estat al fer ús de la violència o intimidació per impedir que els diputats accedissin al Parlament. Recordem, però, que cap diputat va resultar ferit, que tots ells van poder accedir al Parlament i que els únics ferits es van produir entre els propis manifestants a causa de les càrregues policials. Per no mencionar que les proves que apuntaven individualment als vuit activistes condemnats eren, com a mínim, dubtoses. Fins i tot un dels magistrats del Suprem va discrepar de la sentència argumentant que no es podia considerar que accions com seguir als diputats, corejar consignes, interpel·lar-los o tacar-los la roba poguessin ser constitutives d’un delicte castigat amb tres anys d’empresonament.

La sentència, com era d’esperar, va anar acompanyada d’una gran polèmica, amb protestes de diferents col·lectius pro drets humans i amb el rebuig del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

I el cas ha acabat arribant a Estrasburg, concretament al Tribunal Europeu de Drets Humans. La notícia ha tingut – sospitosament – molt poca cobertura mediàtica, de fet només se n’han fet ressò mitjans com La Directa o eldiario.es. Després que el Tribunal Constitucional espanyol rebutgés el recurs d’empara que va presentar la defensa, als advocats dels manifestants no els ha quedat més opció que interposar una demanda contra Espanya davant l’anomenat Tribunal d’Estrasburg. En la demanda, al·leguen que la sentència del Suprem – la qual, recordem, anul·lava la primera sentència absolutòria – va condemnar als acusats en la fase d’apel·lació, sense noves proves, sense repetir el judici i sense escoltar els acusats. El TEDH ha admès que això podria constituir una vulneració del dret a un judici just (article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans), i per aquest motiu ha admès a tràmit la demanda.

El Tribunal d’Estrasburg té a les seves mans un cas que marcarà l’evolució de l’exercici de la llibertat d’expressió a l’Estat espanyol. Segons afirmen els manifestants condemnats, és una oportunitat única de “dinamitar una sentència que pot sembrar la por davant de futures accions directes populars.” En efecte, imposar una condemna de tres anys de presó per accions de protesta política que no van més enllà de seguir i increpar als diputats o pintar-los la roba pot tenir un efecte clarament dissuasiu, creant un sentiment de por entre aquells que desitgen manifestar-se i criticar públicament al poder polític. Es pot estar més o menys d’acord amb les formes dels manifestants, ens pot semblar que aquesta no és la millor manera de protestar, pot resultar molt desagradable per als diputats que volien accedir al Parlament i podem considerar fins i tot que els manifestants no tenien raó amb el que demanaven. I sens dubte hauria estat necessari jutjar i condemnar en el cas que s’hagués posat en perill real la integritat física dels diputats – cosa que no es va arribar a produir -. Però el preu d’empresonar a vuit manifestants per una protesta incòmoda té un preu massa alt: posar en perill el dret que ha estat definit com la base de tot el sistema de drets humans: la llibertat d’expressió. Sense llibertat d’expressió, no hi ha llibertat d’associació, ni de reunió, ni debat polític, ni democràcia. La llibertat d’expressió és sovint l’únic recurs que tenen algunes minories per a fer-se escoltar i per a lluitar contra les relacions de poder. Un poder que, en aquest cas, pretenia retallar els seus drets socials.

 


 

ESP:

El caso “Aturem el Parlament” llega a Europa

Una nueva demanda contra España llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta vez, el caso que se ha llevado a Estrasburgo es el de los hechos conocidos como “Aturem el Parlament” (Paremos el Parlamento), sucedidos en junio de 2011. Más o menos todo el mundo recuerda aquel día en que, en el contexto del movimiento de los indignados, los telediarios hablaban de una protesta ciudadana que pretendía impedir el paso de los diputados que se dirigían al Parlamento de Cataluña, donde ese día se había de votar unos presupuestos que incluían numerosos recortes en materia de derechos sociales. Nos vienen a la cabeza las imágenes – un tanto peliculeras – de Artur Mas y Núria de Gispert llegando en helicóptero en el hemiciclo, de la pintada en la chaqueta de Montserrat Tura, las consignas “no nos representan” y los insultos y increpaciones diversas a los diputados y diputadas. El resultado: 22 manifestantes imputados. De estos, 20 fueron formalmente acusados y llevados a juicio.

La acusación – llevada a cabo por la Fiscalía, la Generalitat y el Parlamento de Cataluña y el sindicato ultra Manos Limpias – pedía que se condenara a los acusados por un delito contra las instituciones del Estado por usar la “fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave “para coartar la libertad de los diputados (artículo 498 del Código Penal). El juicio por los hechos del Parlamento tuvo lugar nada menos que en la Audiencia Nacional, dado este es el órgano encargado de juzgar este tipo de delitos. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la Audiencia absolvió diecinueve de los veinte acusados, condenando sólo a uno de ellos a cuatro días de localización permanente por pintar la chaqueta de una diputada. En la sentencia, los magistrados exponían que, si bien se habían producido altercados durante la protesta, no había suficientes pruebas que incriminaran a los acusados individualmente, por lo que no se podía acreditar que hubieran participado en las acciones supuestamente violentas.

No obstante, el elemento clave de la sentencia fue la afirmación de que los hechos del Parlamento constituyeron un ejercicio legítimo del derecho de reunión o manifestación, el cual se encuentra reconocido por el artículo 21 de la Constitución Española, así como en tratados internacionales de derechos humanos. Así, los magistrados consideraban que “Cuando las vías de expresión y de acceso al espacio público están controladas por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de las personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos “. Los magistrados temían que una condena a los manifestantes llevaría implícito un “mensaje de desincentivación de la participación democrática directa de los ciudadanos en el ejercicio de la crítica política”. Una sentencia absolutamente ejemplar en la protección de la libertad de expresión.

Sin embargo, la alegría duró poco. Todas las acusaciones – Fiscalía, Generalitat, Parlament de Catalunya y Manos Limpiasrecurrieron la sentencia al Tribunal Supremo. La decisión del Parlament de unirse al recurso fue tomada con los votos favorables de CiU, PSC, PP y Ciudadanos, con la abstención de ERC y los votos en contra de ICV-EUiA y la CUP. Nueve meses después, el Tribunal Supremo daba la razón a las acusaciones y condenaba a ocho de los manifestantes – que inicialmente habían sido absueltos – a la pena de 3 años de prisión. Uno de ellos, condenado por pintar una chaqueta a Montserrat Tura, vio como su pena inicial de cuatro días de localización se elevaba nada menos que a tres años entre rejas.

Sin ni siquiera repetir el juicio para escuchar a los acusados, el Supremo consideraron que estos se habían excedido en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y que habían cometido un delito contra las instituciones del Estado al hacer uso de la violencia o intimidación para impedir que los diputados accedieran al Parlamento. Recordemos, sin embargo, que ningún diputado resultó herido, que todos ellos pudieron acceder al Parlamento y que los únicos heridos se produjeron entre los propios manifestantes debido a las cargas policiales. Todo ello sin mencionar que las pruebas que apuntaban individualmente a los ocho activistas condenados eran, como mínimo, dudosas. Incluso uno de los magistrados del Supremo discrepó de la sentencia argumentando que no se podía considerar que acciones como corear consignas, seguir a los diputados, interpelarles o mancharles la ropa pudieran ser constitutivas de un delito castigado con tres años de encarcelamiento.

La sentencia, como era de esperar, fue acompañada de una gran polémica, con protestas de diferentes colectivos pro derechos humanos y con el rechazo del Colegio de Abogados de Barcelona.

Y el caso ha llegado finalmente a Estrasburgo, concretamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La noticia ha tenido – sospechosamente – muy poca cobertura mediática, de hecho sólo se han hecho eco medios como La Directa o eldiario.es. Después de que el Tribunal Constitucional español rechazara el recurso de amparo que presentó la defensa, los abogados de los manifestantes no les ha quedado más opción que interponer una demanda contra España ante el llamado Tribunal de Estrasburgo. En la demanda, alegan que la sentencia del Supremo – la cual, recordemos, anuló la primera sentencia absolutoria – condenó a los acusados en la fase de apelación, sin nuevas pruebas, sin repetir el juicio y sin escuchar los acusados. El TEDH ha admitido que esto podría constituir una vulneración del derecho a un juicio justo (artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), y por este motivo ha admitido a trámite la demanda.
El Tribunal de Estrasburgo tiene en sus manos un caso que marcará la evolución del ejercicio de la libertad de expresión en España. Según afirman los manifestantes condenados, es una oportunidad única de “dinamitar una sentencia que puede sembrar el miedo ante futuras acciones directas populares.” En efecto, imponer una condena de tres años de prisión por acciones de protesta política que no van más allá de seguir y increpar a los diputados o pintarles la ropa puede tener un efecto claramente disuasorio, creando un sentimiento de miedo entre aquellos que desean manifestarse y criticar públicamente al poder político. Se puede estar más o menos de acuerdo con las formas de los manifestantes, nos puede parecer que esta no es la mejor manera de protestar, puede resultar muy desagradable para los diputados que querían acceder al Parlamento y podemos considerar incluso que los manifestantes no tenían razón con lo que pedían. Y sin duda habría sido necesario juzgar y condenar en el caso de que se hubiera puesto en peligro real la integridad física de los diputados – algo que no se llegó a producir -. Pero el precio de encarcelar a ocho manifestantes por una protesta incómoda tiene un precio demasiado alto: poner en peligro el derecho que ha sido definido como la base de todo el sistema de derechos humanos: la libertad de expresión. Sin libertad de expresión, no hay libertad de asociación, ni de reunión, ni debate político, ni democracia. La libertad de expresión es a menudo el único recurso que tienen algunas minorías para hacerse escuchar y para luchar contra las relaciones de poder. Un poder que, en este caso, pretendía recortar sus derechos sociales.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s